isgh
08 شهریور 1401 - 20:30

اعتصاب غذای نامحدود ۱۰۰۰ اسیر فلسطینی از روز پنجشنبه

جنبش اسیر فلسطین اعلام کرد که اسرای فلسطینی در اعتراض به اقدامات ظالمانه مسئولان رژیم صهیونیستی از روز پنجشنبه اعتصاب غذای نامحدود خود را شروع می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش اسیر فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که ۱۰۰۰ اسیر فلسطینی در اعتراض به اقدامات ظالمانه مسئولان رژیم صهیونیستی از روز پنجشنبه اعتصاب غذای نامحدود خود را شروع می کنند. خبرگزاری مهربر اساس اعلام جنبش اسیر فلسطین، در مرحله اول هزار اسیر فلسطینی اعتصاب غذای نامحدود خود را شروع می کنند و در مراحل بعدی اسرای دیگر به آنها ملحق می شوند. در بیانیه مذکور آمده است: همزمان با این اعتصاب سراسری، سایر اسرا نیز به اعترضات مدنی خود ادامه می دهند و قوانین و مقررات ظالمانه زندان های رژیم صهیونیستی را نادیده می گیرند. جنبش اسیر فلسطین تاکید کرد: اتحادی که اسرای فلسطینی در داخل زندان های صهیونیستی ایجاد کرده اند باید به خارج از زندان راه پیدا کند. نبردی که بر ما تحمیل شده است، تنها با پیروزی ما به پایان خواهد رسید و تصاویر منتشر شده از خلیل عواوده اسیر فلسطینی نشان می دهد که شرایط جسمانی او بسیار وخیم است و با این وجود مسئولان رژیم صهیونیستی از آزادی او امتناع می کنند و همه اینها نشان دهنده وحشیگری رژیم صهیونیستی است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 687970