isgh
02 آذر 1401 - 09:53

اتمام طرح‌های نیمه‌تمام تا پایان سال

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت:تعداد قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های عمرانی نیمه تمام تا پایان سال به پایان خواهد رسید. پرویز سرورى اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی موجب افزایش سطح رضایتمندی عمومی می‌شود، یکی از مصادیق این اقدامات، در اختیار داشتن برنامه‌ای مشخص برای آسفالت است. وى افزود: با وجود مشکل تامین قیر و گرانی آن خوشبختانه در ۶ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد قابل توجهی از رشد را در توزیع آسفالت در تهران شاهد هستیم. نایب رییس شوراى شهر تهران یاداور شد: برای مثال در منطقه ۱۷ در عرض ۵ یا ۶ ماه چندین برابر گذشته توزیع آسفالت صورت گرفته است. وى تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم آسفالت محلات است، عموما به آسفالت شاهراه‌ها، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها توجه می‌شود، اما قرارگاه خدمت موجب شده که مردم آثار خدمت را در کوچه و محلات مشاهده کنند. سروری گفت: تمام پروژه‌های بر زمین مانده و راکد به تحرک درآمده است، با توجه به اینکه از ۱۲ بهمن ماه هر روز شاهد افتتاح طرح‌های مختلف خواهیم بود، تعداد قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های عمرانی نیمه تمام تا پایان سال به پایان خواهد رسید. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 875216